دريافت بانك اطلاعاتى صنعت كاشى

نام و نام خانوادگى

ميزان تحصيلات

شغل

رشته تحصيلى

نام شركت

نام و نام خانوادگى مديرعامل

خدمات و محصولات

نشانى

كدپستى

تلفن

فكس

موبايل

ايميل

وب سايت

  • نوع بانك اطلاعاتى مورد درخواست بانك اطلاعاتى كارخانجات توليد كننده كاشى و سراميك بانك اطلاعاتى تامين كنندگان كاشى و سراميك بانك اطلاعاتى فروشگاههاى كاشى و سراميك

  • لطفا جهت دريافت بانك اطلاعاتى صنعت كاشى اين فرم را تكميل كرده و به آدرس: tileandceramic@gmail.com ارسال نماييد و يا با شماره تلفن : 88212676-8 تماس حاصل فرماييد.

To Top