بازگشت

90 درصد صنايع كاشي و سراميك ايران به روش سنتي به كار خود ادامه مي دهند

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه تنها 10 درصد واحدهاي توليد كاشي و سراميك در استان يزد از فناوري هاي روز توليد استفاده مي كنند و 90 درصد ديگر همچنان با روش هاي سنتي به كار خود ادامه مي دهند.

نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه تنها 10 درصد واحدهاي توليد كاشي و سراميك در استان يزد از فناوري هاي روز توليد استفاده مي كنند و 90 درصد ديگر همچنان با روش هاي سنتي به كار خود ادامه مي دهند. جوكار تصريح كرد: اين واحدها مي توانند با هماهنگي با شركت هاي دانش بنيان كه در همين استان مشغول فعاليت هستند، به بهترين فناوري و ماشين آلات مدرن دست پيدا كنند. وي تاكيد كرد: شرايط اكنون به نحوي است كه واحدها ناگزير از تجهيز به فناوري هاي روز هستند زيرا به عنوان نمونه، با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، شوك جديدي به صنايع وارد مي شود و گرچه سهم واحدهاي توليدي در اين مرحله در قالب يارانه از سوخت داده مي شود، اما باز هم جوابگو نيست.

To Top