بازگشت

زمان در چرخه توليد كاشي و سراميك بايد كوتاهتر شود

جوكار تصريح كرد: فناوري اگر در واحدهاي توليد كاشي و سراميك به روز شود و زمان چرخه توليد كوتاهتر شود، مقرون به صرفه تر خواهد بود.

جوكار تصريح كرد: فناوري اگر در واحدهاي توليد كاشي و سراميك به روز شود و زمان چرخه توليد كوتاهتر شود، مقرون به صرفه تر خواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه ما در زمينه توليد در ميان رقباي خود برتر هستيم اما از نظر كيفيت و تنوع هنوز به سطح مطلوبي دست پيدا نكرده ايم، تاكيد كرد: بايد در زمينه توليد كاشي و سراميك با فناوري روز دنيا حركت كنيم.

To Top